ફૂટબોલ દેશી બીપી સેકસી વીડિયો મેદાન પર છોકરીઓને બહાર કાઢે છે.

વર્ણન: તેઓએ ફૂટબોલમાં ગધેડા દેશી બીપી સેકસી વીડિયો વેશ્યાઓને અવરોધો આપ્યા, તે માટે તાલીમ લીધા પછી તેઓએ બફને સંપૂર્ણ રીતે ફાડી નાખ્યા, દરેક વ્યક્તિએ પોતાને માટે એક ભરણ પસંદ કર્યું અને શરૂઆતમાં તેઓ લંપટ ઝૂંપડીઓ પર હથોડા મારતા હતા.