મમ્મી કપડાં વેચનાર પાસે ફુલ બીપી સેકસી વીડિયો દાવો લઈને આવી.

વર્ણન: એક મહિલાએ એક સ્ટોરમાં જીન્સ ખરીદ્યું અને કેટલાક કારણોસર તે તેના પર ફિટ ન હતી. કાકી વિક્રેતા પાસે આવ્યા અને બદલાવ પર નારાજગી દર્શાવવા લાગ્યા, અને તેણે તેણીને કહ્યું કે તમે પહેલેથી જ તેમને અપમાનિત કર્યા છે, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ફુલ બીપી સેકસી વીડિયો અંતમાં.